استراحت – بقیه روسیه کازان جام جهانی

استراحت – بقیه: روسیه کازان جام جهانی سردار آزمون اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ورود دانه‌های تراریخته شاهدانه به کشور ، ۴ مخدر پرمصرف

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ازتولد هر سال ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشورخبر داد. 

ورود دانه‌های تراریخته شاهدانه به کشور ، ۴ مخدر پرمصرف

۴ مخدر پرمصرف/ ورود دانه های تراریخته شاهدانه به کشور

عبارات مهم : آموزش

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ازتولد هر سال ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشورخبر داد.

حمیدرضا صرامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه براساس آخرین نتیجه های شیوع شناسی، الگوی مصرف مواد در سطح کشور دچار تغییراتی شده است هست، اظهار کرد: به علت ضرباتی که به تناوب شیشه وارد کرده ایم، ۱۹۶۷ کارگاه شیشه طی ۱۲ سال اخیر ضربه خورده هست. همچنین ۱۲ تن ماده شیشه در طول ۱۲ سال کشف شد، بنابراین شیشه از الگوی دوم مصرف مواد به الگوی سوم انتقال یافت.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که سیستم هوشمند اعتیاد، ماده گل، ماری جوانا و حشیش را به عنوان الگوی دوم مصرف مواد وارد کشور کرد. بدهید معنا که در حال حاضر تریاک با ۵۳ درصد، حشیش، گل و ماری جوانا با ۱۱.۹ درصد، شیشه با حدود هشت درصد و هروئین با حدود ۷ درصد چهار الگوی مصرف مواد را در کشور به خود تخصیص داده شده است می دهند.

ورود دانه‌های تراریخته شاهدانه به کشور ، ۴ مخدر پرمصرف

ورود دانه های تراریخته شاهدانه به کشور/ایجاد الگوی تازه مصرف

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: سیستم مافیای مواد مخدر با ارائه فریب های فرهنگی و باورهای غلط تلاش می کند تا حشیش و ماده گل را بدون زیان و اعتیاد معرفی و از این راه مشتریان جدیدی را جذب کند. توصیه مهم این است که ورود این ماده عموما از خارج مرزهای کشوراست. متأسفانه هم اکنون میزان تولید در افغانستان از چهار هزار تن به نه هزار تن زیاد کردن یافته هست. جهت به دست آوردن تناوب تازه فروش مواد در کشور عزیزمان ایران دانه های تراریخته شاه دانه را وارد کشور می کنند و الگوی مصرف جدیدی را ایجاد کرده اند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ازتولد هر سال ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشورخبر داد. 

شیوع مصرف مواد در ۹ استان بالاتر از میانگین کشوری

صرامی با بیان اینکه «وضعیت شیوع مصرف مواد در ۹ استان کشور از میانگین قیمت کشوری که ۵.۴ درصد است بالاتر است»، خاطرنشان کرد: به ترتیب استان های خوزستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، خراسان شمالی، مرکزی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان میانگین مصرفی بالاتری در سطح کشور دارند. طبیعتا در این استان ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه های فرهنگی باید کارها جدی تری را هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ برنامه ای دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه « میانگین شیوع مصرف مواد در استان خراسان رضوی ۲.۷۶ درصد است»، توضیح داد: این آمار بدهید معناست که قیمت شیوع استان از میانگین کشور پایین تر هست. شیوع مصرف مواد عبارت است از افرادی که به شکل مستمر اقدام به مصرف می کنند، ولی هنوز به تناوب اعتیاد وارد نشده اند. در این راستا در حال انجام پژوهشی با نام ارزیابی سریع سوء مصرف هستیم.این طرح در جهت آشنایی اعتیاد در کشور انجام خواهد شد. باید توجه کرد که شیوع شناسی میزان شیوع مصرف را بررسی می کند و پژوهش ارزیابی، میزان شیوع اعتیاد را بررسی می کند که به زودی در سطح کشور انجام خواهد شد.

ورود دانه‌های تراریخته شاهدانه به کشور ، ۴ مخدر پرمصرف

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۷ سیاست های کلی، ابلاغی از سوی رهبر باید هر سال پنج درصد اعتیاد کم کردن یابد. در ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است که سالیانه پنج درصد اعتیاد را کم کردن دهد. بنابراین جهت آشنایی اعتیاد باید پژوهشی علمی صورت می گرفت که اوضاع اعتیاد در کشور به چه صورت است.

بالا بودن میزان شیوع مصرف مواد بین دانش آموزان و کارگران خراسانی رضوی

صرامی گفت: میزان شیوع مصرف مواد در دانش آموزان متوسطه دوم کشور ۲.۱ درصد است که این قیمت در استان خراسان رضوی به ۲.۲۵ درصد می رسد. یعنی از میانگین میانگین بالاتر هست. یکی از دلایل این عنوان همجواری خراسان در مرزهای شرقی است که دسترسی به تریاک و ماده گل را در میان دانش آموران ساده تر کرده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ازتولد هر سال ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشورخبر داد. 

وی اظهار کرد: گسترش مصرف مواد در استان هایی که همجوار مرزهای شرقی هستند، اوج می رود و در پاره ای از موارد میزان شیوع مصرف هم در میان آن ها دلواپس کننده تر هست. میانگین شیوع مصرف مواد در میان کارگران کشور ۲۲.۳ درصد هست. این آمار در خراسان رضوی ۳۱.۷ درصد می رسد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه «حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۱۵- ۶۴ سال کشور داروهای بدون تجویز دکتر مصرف می کنند»، خاطرنشان کرد: این آمار در سطح استان خراسان رضوی ۳.۶۶ درصد است که از میانگین قیمت کمتر هست. داروهایی ماننداکسپکتورانت، متادون و … بدون تجویز دکتر مصرف می شوند.

ورود دانه‌های تراریخته شاهدانه به کشور ، ۴ مخدر پرمصرف

زنان دارای اختلالات معنوی و روان پریشی نسبت به سایر زنان ۱۷ برابر زیاد به سمت مصرف مواد می روند

زنان نسبت به مردان ۶ سال سریعتر وابسته مواد می شوند

صرامی بیان کرد: ۰.۶ درصد از جمعیت ۱۵-۶۴ سال زنان معادل ۱۵۶ هزار نفر از زنان کشور به مصرف مواد گرایش دارند. در واقع زنانی که دارای اختلالات روان پریشی و اختلالات معنوی هستند ۱۷ برابر زیاد از دیگر زنان به سمت مصرف مواد مخدر می روند. تحقیقات نشان می دهد که دختران نسبت به فشار گروه همسالان در مقایسه با پسران آسیب پذیرتر هستند، همچنین دختران و زنان شش سال سریعتر از مردان به ورطه ی وابستگی به مواد گرایش پیدا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به علت مبانی فیزیولوژیکی زنان، سوء مصرف مواد بسیار سریع تر و در مدت کوتاه تری بر روی آنها تأثیر می گذارد. زنانی که مبتلا به اختلالات خلق هستند چهار برابر و زنانی که به اختلالات اضطراب گرفتار هستند ۲.۲ درصد برابر زیاد از سایر زنان به سمت مصرف مواد می روند. تحقیقات نشان می دهد متأسفانه ۸۰ درصد از دختران و زنانی که دچار اختلال خلق یا اضطراب بوده اند به سمت مصرف مواد مخدر رفته اند.

تولد هر سال ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشور

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در مورد زنان باردار مبتلا به اعتیاد مورد نیاز به یادآوری است که هر سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن باردار در جامعه داریم. یک بررسی نشان داده است که نیم درصد از آن ها حدود ۷۵۰۰ نفر در سال نوزادان معتاد به دنیا می آورند. در سال ۱۳۹۵ غربالگری نشان داد که از ۹۰۰ هزار زن باردار ۲۴۳۸ نفر زنان بارداری بودند که به عنوان مادر معتاد آشنا شدند. جهت گرفتن نوزادان از مادران معتادی که نوزادان خود را در بیمارستان ها به دنیا می آورند دفتر سلامت وزارت بهداشت اقداماتی را شروع کرده ولی نیاز است که این فعالیت ها در سطح ملی صورت بگیرد و بتواند همه کشور را پوشش دهد.

صرامی ادامه داد: باید در آموزش دختران جوان با جدیت بیشتری ورود کرد؛ چراکه اگر این اتفاق را جدی نگیریم در آینده مادرانی با پرسشها جدی تر خواهیم داشت. همچنین جهت این دسته از نوزادان و کودکان باید کارها خاص ای در فرایند رشد اعمال شود تا در آینده به تناوب اعتیاد نپیوندند. در این راستا از اقداماتی که در فرایند رشد می تواند مؤثر باشد بحث آموزش مهارت های تاب آوری و مهارت های خودکنترلی است تا به وسیله شرکت بهزیستی کشور و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «در جامعه جهانی از هر سه فرد مصرف کننده مواد یک نفر زن است»، یادآور شد: در کشور عزیزمان ایران این عنوان از اوضاع بهتری برخوردار هست. در دنیا ۳۳ درصد از مصرف کنندگان را زنان تشکیل می دهند. در کشور عزیزمان ایران از هر ۱۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر یک نفر زن هست. ولی روندها نشان می دهد که گرایش دختران و زنان نسبت به مصرف مواد مخدر در حال زیاد کردن هست. علت های گوناگونی همچون زمینه های فردی، هویت، هیجان های درونی، کم کردن عزت نفس، ضعف مهارت ها، الگوهای نامناسب فرزندپروری در خانواده، دریافت تأیید اجتماعی از جامعه بدهید معنا که جهت پذیرش در گروه همسال از ماده گل یا ماری جونا و… مصرف کند، فقر گریزگاه های اجتماعی جهت تخلیه هیجانات و… در کنار دسترسی ساده به مواد مخدر می تواند زمینه گرایش دختران به اعتیاد را در آینده زیاد فراهم کند. آنچه اهمیت دارد این است که ما باید مداخلات جهت زیاد کردن مهارت های زندگی و به خاص انتقال مدل ایرانی اسلامی را جهت این نسل آموزش دهیم. بسیاری از دختران کشور شیوه زیستن در قرن بیستم را نیاموخته اند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت نقش خانواده هست. باید آرامش به عنوان واژه گمشده در خانواده قرن بیستم زیاد مورد توجه قرار بگیرد. ما در خانواده هایمان این آرامش را کمتر داریم و سطح انتظار خانواده از دختران جهت تحصیل، ازدواج و …بسیار بالاست. همچنین حضور زنان در اجتماع می تواند زمینه گرایش به مصرف مواد را ایجاد کند. هنگامی که زنان حضور بیشتری در جامعه دارند با حجم استرس ها و اضطراب ها روبه رو می شوند. این عنوان زمینه را جهت مصرف مواد فراهم خواهد کرد.

۲۷.۵ درصد افراد جامعه نگرش مثبتی به مصرف مواد دارند

صرامی با بیان اینکه «سیستم اعتیاد از طریق فریب فرهنگی و باورهای نادرست تلاش می کند مصرف مواد مخدر را جهت زنان و دختران عادی نشان دهد» افزود: ۲۷.۴ درصد از جامعه نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر دارند. از این میان سهم زنان ۲۶.۴ درصد است و سهم مردان ۲۹.۳ درصد هست. وجود این نگرش مثبت همراه با اختلالات خلق، اضطراب و فشارهای گروه همسالان می توانند پرسشها زیادی را ایجاد کنند.

وی افزود: در حالی که ۲۷.۴ درصد از مردم کشور عزیزمان ایران نسبت به مصرف مواد مخدر نگرش مثبت دارند، نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد در خراسان رضوی حدود ۲۹ درصد هست. هنگامی که نگرش فرد نسبت به مواد مثبت باشد گرایش مصرف در او وجود خواهد داشت. نیاز است تا دستگاه های فرهنگی استان در جهت تقویت نگرش ها و اصلاح باورها کارها مورد نیاز را انجام دهند. این نگرش ها باید از طریق مهارت خود کنترلی، مهارت مقاومت در برابر فشارهای دوستان، مهارت تصمیم گیری و… جهت نوجوانان و جوانان استان تقویت شود.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: میزان میل به به مصرف مواد در بین جمعیت ۱۵-۶۴ کشور حدود ۱۶.۸۱ درصد هست. این عدد در خراسان رضوی به ۱۷.۱۴ درصد می رسد.همچنین گرایش به مصرف مواد در پسران زیاد است.

صرامی ادامه داد: باورها و نگرش های نادرست زمینه را جهت گسترش مصرف فراهم می کند. در این راستا نباید از نقش بی بدیل رسانه ملی غافل شد. ما معتقدیم متناسب با حجم ترساندن مواد مخدر هنوز میزان آگاه سازی و آموزش مهارت در جامعه صورت نگرفته هست. وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، شرکت تبلیغات، ائمه جمعه، ائمه جماعات، رسانه ملی و رسانه های مجازی باید ایفای نقش جدی تری داشته باشند. چراکه کارها آن ها متناسب با حجم ترساندن نیست.

ضعف دستگاه های فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر

وی خاطرنشان کرد: جهت اینکه بتوانیم این باورهای غلط را خنثی سازی کنیم نیاز است تا دستگاه های فرهنگی کشور توانمندتر در این عرصه وارد شوند. در کشور ۵۱ دستگاه فرهنگی وجود دارد. این ۵۱ دستگاه فرهنگی چه میزان ایفای نقش می کنند؟. اگر سن اعتیاد کم کردن یافت، اگر جنسیت زنان در اعتیاد ورود بیشتری پیدا کرد، اگر ۲۰ درصد از مصرف کنندگان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، کارشناسی‎، کارشناسی ارشد و دکتری هستند و اگر ۲۲ درصد از کارگران به سمت مصرف مواد رفته اند، از دلایل مهم این موارد این است که دستگاه های فرهنگی کشور ضعیف عمل کرده اند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: خرده نظام اقتصادی باید در جهت فقرزدایی و بیکاری زدایی گام های جدی تری بردارد. خرده نظام اقتصادی باید شکاف اقتصادی را کاش دهد تا جامعه فقیر در کنار یک جامعه غنی قرار نگیرد. همچنین باید جهت زیاد کردن اعتماد اجتماعی و همبستگی نشاط اجتماعی کارها تأثیرگذارتری را انجام دهیم.

کشف بیش از ۱۰ هزار تن مواد مخدر از ابتدای انقلاب

صرامی بیان کرد: از ابتدای انقلاب تا آخر سال ۱۳۹۵ زیاد از ۱۰ هزار تن مواد مخدر به وسیله نیروی انتظامی کشف شده است و بیش از ۴۰ هزار درگیری با قاچاقچیان صورت گرفته هست. بیش از ۴۵ هزار باند مواد مخدر از بین رفته هست؛ ۳۸۰۰ نفر به شهادت رسیده اند و بیش از ۱۲ هزار نفر جانباز شده است اند. معنای این آمارها این است که دولت و حاکمیت با جدیت در حال مبارزه با این معضل اجتماعی هست. در این راستا دستگاه های دولتی در واگذاری کارها خود به سمن ها جدیت بیشتری داشته باشند. باید اعتماد به مردم که سمن ها نمایندگان آشکار مردم هستند، وجود داشته باشد. سمن ها به عنوان نماد مبارزه مردمی این کارها را مورد نظر داشته باشند و توصیه دوم خود مردم هستند که در جهت کنترل فرزندانشان باید گام های جدی تری بردارند.

وی گفت: براساس فرمایش رهبر انقلاب در جلسه کنترل آسیب های اجتماعی کشور پنج آسیب اجتماعی مشمول بر اعتیاد، طلاق، فساد و فحشا، حاشیه نشینی و مناطق حاد و خاص معرّفی و از جانب ایشان عنوان اعتیاد و قرص های روانگردان به عنوان اولویت نخست کشور مطرح شد. رهبر انقلاب بعد از تعیین این اولویت، بر این موارد که پیشگیری از اعتیاد باید به عنوان نخستین اولویت دستگاه ها قرار بگیرد، ۵۰ درصد از امکانات و ظرفیت ها به عنوان پیشگیری تخصیص داده شده است پیدا کند و اینکه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر ضربات جدی تری وارد شود، تاکید کردند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: از جمله اقداماتی که در عرصه پیشگیری در حال انجام است آموزش ۲۳۸۰ مشاور در سطح مدارس و دبیرستان های متوسطه دوم در سطح ۳۱ استان هست. آموزش های ۱۰ ساعته ارائه شده است و سلسله کارها آموزشی را با نام اجرای طرح توانمندسازی در دانش آموزان متوسطه دوم جهت اولیاء و مربیان دانش آموزان شروع کرده ایم. در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این قشر زیر چتر برنامه های پیشگیری از اعتیاد، مهارت های زندگی و سبک فرزندپروری قرار دارند.

صرامی خاطرنشان کرد: جهت آن که بتوانیم چنین طرحی را جهت ۱۳ میلیون دانش آموز، ۲۰ میلیون خانوار و یک میلیون کادر آموزشی در سطح مدارس جاری کنیم نیازمند انجام کارها مورد نیاز جهت این طرح تا آخر برنامه ششم توسعه هستیم.

وی ادامه داد: توصیه مورد توجه دیگر بحث توسعه و تقویت کانون های دانشجویی در سطح دانشگاه ها هست. ستاد مبارزه با مواد مخدر در بحث پیشگیری یکسری از فعالیت ها را با همکاری وزارت علوم شروع کرده هست. از جمله این فعالیت ها این است که جهت اجتماعی شدن امر مبارزه با اعتیاد کانون های همیاران سلامت را در دانشگاه ها از طریق دانشجویان گسترش دهیم.

۲۲ درصد کارگران کشور مواد مخدر مصرف می کنند

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه «برای مبارزه با مصرف مواد طرحی را با نام کاج جهت ایمن سازی در محیط های صنعتی شروع و ایجاد کرده ایم»، تصریح کرد: براساس داده های به دست آمده از شیوع شناسی، ۲۲.۳ درصد کارگران کشور دچار مصرف مواد هستند. کار بست این طرح، شیوع شناسی اعتیاد هست، مبنی بر اینکه با سلسله مداخلات آموزشی جهت کارگران و انتقال مهارت ها جهت زیاد کردن خودکنترلی در جهت عدم مصرف مواد مبادرت ورزند.

وی با بیان اینکه « باید در جهت اجتماعی شدن افراد، اجتماعات محلی را تحرک بخشیم»خاطر نشان کرد: این اقدام گام چهارمی است که در عرصه پیشگیری یاری گر هست. بنابراین طرح اجتماع محور با بهره گیری از اجتماعات محلی و شرکت های مردم نهاد که بیش از ۲۳۶۵ سمن هستند در زمینه های کم کردن تقاضا مورد آموزش و حمایت قرار گرفتند تا بتوان در این عرصه گام های ارزشمندی را برداشت.

صرامی توضیح داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر شرایط دسترسی ساده به موضع درمان را در ۸ هزار مرکز جهت بیش از ۸۰۰ هزار نفر از معتادان که به این مراکز مراجعه می کنند، فراهم کرده است ولی متأسفانه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور بسیار اهمیت دارد و این اقدام می تواند مکمل برنامه های پیشگیری باشد. طبیعی است که وجود معتاد متجاهر در سطح خیابان به برنامه پیشگیری ضربه می زند.

ساماندهی معتادان متجاهر در ۱۸ استان

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدرادامه داد: ساماندهی معتادان متجاهر در سطح ۱۸ استان با جدیت در حال انجام هست. باید توجه داشت که پیشگیری وضعی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. پیشگیری وضعی به این معناست که از ورود مواد مخدر به قلب کشور جلوگیری شود. متأسفانه ۷۵ درصد از کشفیات مواد مخدر به وسیله نیروی انتظامی از مرزهای شرقی کشور به دست آمده هست.

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | اعتیاد | تحقیقات | مهارت های زندگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs