استراحت – بقیه روسیه کازان جام جهانی

استراحت – بقیه: روسیه کازان جام جهانی سردار آزمون اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی همه مردم شد/ نوع تعامل و جسارت احمدی‌نژاد با روحانی تفاوت دارد ، زیباکلام

یک تحلیل‌گر پرسشها سیاسی عدم معرفی زنان در کابینه را باعث ناراحتی مردم بیان کرد و با تشریح سه علت احتمالی رییس جمهور جهت این کار اظهار کرد: احتمال دارد خود روحا

عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی همه مردم شد/ نوع تعامل و جسارت احمدی‌نژاد با روحانی تفاوت دارد ، زیباکلام

زیباکلام: عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی همه مردم شد/ نوع تعامل و جسارت احمدی نژاد با روحانی متفاوت است

عبارات مهم : سیاسی

یک تحلیل گر پرسشها سیاسی عدم معرفی زنان در کابینه را باعث ناراحتی مردم بیان کرد و با تشریح سه علت احتمالی رییس جمهور جهت این کار اظهار کرد: احتمال دارد خود روحانی بنا بر مصالحی نخواسته است که وزیر زن در کابینه اش وجود داشته باشد آیا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان تندرو و روحانیون و علمای مذهبی را به وجود آورد.

صادق زیباکلام در گفت وگو با ایلنا در ارزیابی خود از کابینه دولت دوازدهم گفت: همانطور که انتظار می رفت زنان، اهل تسنن و کردها در کابینه حضور ندارند و این عنوان باعث ناراحتی همه مردم و حتی من شده است است ولی ناراحتی من نسبت به بقیه تفاوت دارد لیکن من از ابتدا انتظار نداشتم که این اقشار در کابینه حضور داشته باشند.

عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی همه مردم شد/ نوع تعامل و جسارت احمدی‌نژاد با روحانی تفاوت دارد ، زیباکلام

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اکنون این پرسش پیش می آید با این حال که حسن روحانی می دانست خواسته ها در مورد حضور زنان در کابینه بسیار زیاد و انتظارات در این زمینه فراوان است و اینکه عدم معرفی زن باعث هجوم انتقادات به سمت او می شود، آیا با علم به این عنوان وزیر زن در کابینه اش معرفی نکرد؟

این تحلیلگر پرسشها سیاسی بیان داشت: عده ای معتقدند خود روحانی یک اصولگرای محافظه کار است و اعتقادی به حضور زنان ندارد. عده ای دیگر نیز معتقدند براثر فشارهایی که جهت عدم حضور زنان در کابینه بود، رییس جمهور چنین تصمیمی گرفته هست. در برابر این نظریه این پرسش پیش می آید که آیا در وقت احمدی نژاد با حضور یک زن در کابینه مخالفت نشد و زن دستجردی به عنوان وزیر معرفی شد و رای آورد. در پاسخ می توان گفت که احمدی نژاد نوع تعامل و نفوذ و جسارتش متفاوت با روحانی بود. مراکز قدرت احمدی نژاد را از خودشان می دیدند و اگر به خاطر معرفی وزیر زن خاطرشان مکدر می شد، چشم می بستند. ولی به علت اینکه این مراکز علاقه ای به روحانی ندارند در برابر ورود وزیر زن به کابینه اش ایستادگی می کند.

یک تحلیل‌گر پرسشها سیاسی عدم معرفی زنان در کابینه را باعث ناراحتی مردم بیان کرد و با تشریح سه علت احتمالی رییس جمهور جهت این کار اظهار کرد: احتمال دارد خود روحا

زیباکلام گفت: البته احتمال سومی هم وجود دارد که خود روحانی بنا بر مصالحی نخواسته است که وزیر زن در کابینه اش وجود داشته باشد آیا که ممکن بود اسباب کدورت اصولگرایان تندرو و روحانیون و علمای مذهبی را به وجود آورد و باعث برانگیخته شدن حساسیت آنها شود و از این رو روحانی تعمداً وزیر زن معرفی نکرده است.

او تصریح کرد: معرفی دو معاون و یک دستیار خاص زن بسیار متفاوت با معرفی یک وزیر زن است آیا که خبر این دو با هم متفاوت است.

واژه های کلیدی: سیاسی | معرفی | ناراحتی | حسن روحانی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs