استراحت – بقیه روسیه کازان جام جهانی

استراحت – بقیه: روسیه کازان جام جهانی سردار آزمون اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد

تعدادی از ورزشکاران کشورمان از جمله علی دایی به عنوان سفیران پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند.

علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد

علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد

عبارات مهم : معرفی

تعدادی از ورزشکاران کشورمان از جمله علی دایی به عنوان سفیران پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، در همایش یادبود قربانیان حوادث ترافیکی که صبحگاه امروز در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد، تعدادی از ورزشکاران کشورمان به عنوان سفیران پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند.

علی دایی سفیر راهنمایی و رانندگی شد

در این مراسم علی دایی، فرشاد پیوس، آرش برهانی و رضا عنایتی از سوی سردار مهری مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به عنوان سفیران پلیس راهور معرفی شده است و نشان مخصوص دریافت کردند.

بر این اساس این ورزشکاران که به نمایندگی از جامعه ورزشی این نشان را دریافت کردند، متعهد شدند تا نسبت به رعایت و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی حساس بوده و در این زمینه به ساختن فرهنگ اقدام کنند.

تعدادی از ورزشکاران کشورمان از جمله علی دایی به عنوان سفیران پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند.

واژه های کلیدی: معرفی | دریافت | رانندگی | راهنمایی | ورزشکاران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs